English version Русская версия
Timber Poland - Okleiny naturalne

Spajanie fornirów

Łączenie typu Book

Jest to tradycyjna forma spajania forniru. Poszczególne płaty pochodzą z jednego wyrzynka. Łączenie polega na odwróceniu podczas spajania co drugiego forniru i połączeniu przeciwnych krawędzi. Uzyskuje się wówczas symetryczny lustrzany efekt połączonego forniru.

Łączenie typu Book

Łączenie "przypadkowe" - Random

Forniry tego samego gatunku drewna, lecz nie koniecznie pochodzące z tego samego wyrzynka, są celowo zmieszane. Uzyskany efekt to formatka o ?przypadkowo? dobranym i połączonym fornirze. Podczas spajania tego typu stosuje się również łączenie z dodatkową selekcją na kolorystykę, słoistość i szerokość łączonych płatów.

Łączenie "przypadkowe" - Random

Łączenie typu Random-Mismatching

Forniry pochodzące z tego samego wyrzynka są umyślnie zmieszane dla uzyskania efektu przypadkowego łączenia, lecz z zachowaniem tego samego usłojenia i kolorystyki.

Łączenie typu Random-Mismatching

Łączenie typu Slip

Fornir pochodzący z tego samego wyrzynka czy kłody łączony jest podobnie jak w przypadku łączenia Book, lecz bez odwracania co drugiego forniru. Ten sposób jest najczęściej wykorzystywany w przypadku łączenia forniru o rysunku prostosłoistym - fryzie. Uzyskana wówczas formatka ma charakter powtarzalny na całej swojej powierzchni.

Łączenie typu Slip

Łączenie ćwiartek

Technika ta polega na spajaniu w sumie czterech fornirów - każdy z nich połączony jest w sposób lustrzany Book do sąsiadującego. Znajduje ona zastosowanie podczas łączenia formatek o dużych wymiarach z gatunków drewna, z których pozyskuje się małych rozmiarów fornir.

Łączenie ćwiartek